Hoạt động Đảng - Đoàn thể

03 Phong trào hành động cách mạng và 03 Chương trình đồng hành với thanh niên trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Cập nhật: 13-12-2017 - Đăng bởi: Mỹ Duyên - Lượt xem: 4245

Ban biên tập Website xin giới thiệu đến mọi người triển khai 03 Phong trào hành động cách mạng và 03 Chương trình đồng hành với thanh niên trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

03 Phong trào hành động cách mạng

03 Chương trình đồng hành với thanh niên

 Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

CÁC TIN LIÊN QUAN